×
WEB MAIL TELEPHONE DIRECTORY STUDENT INFORMATION SYSTEM COURSES OFFERED DISTANCE LEARNING CAMPUS LIFE LIBRARY PORTAL TRANSPORTATION

Zorunlu yaz stajı yapacak öğrencilerin dikkatine:

Bölümüz öğrencileri mezuniyet şartı olarak 2 adet zorunlu yaz stajı yapmakla yükümlüdürer. Aşağıda staj işlemlerine ilişkin akış anlatılmaktadır. Daha fazla bilgi için öğrencilerin Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesini incelemeleri tavsiye olunmaktadır.


Zorunlu Staj İşlemleri Akış Süreci

 1. EE200 ve EE300 kodlu yaz stajını yapacak öğrenciler, elektronik ortamda hazırladıkları ve bölüm staj koordinatörü öğretim üyesi Oğuzhan Çifdalöz’e ve staj yapacakları kuruma imzalatacakları staj başvuru formlarını, bölüm staj koordinatörü öğretim üyesi yardımcılarına (EE200 dersi için Ar. Gör. Barış Yılmaz’a (barisyilmaz@cankaya.edu.tr), EE300 dersi için Ar. Gör. Erhan Akan’a (erhanakan@cankaya.edu.tr)) PDF olarak e-posta yoluyla teslim ederler. İlgili dokümanın imzadan önce MSWord’de ya da benzeri bir metin işleme programında doldurulmuş olması ve PDF formatına dönüştürülmüş olması gerekmektedir.
  • Staj başvurusu yapılan kurumun istemesi durumunda stajın zorunlu olduğunu ve öğrencinin sigortalandığını gösteren belge staj koordinatörü öğretim üyesi Oğuzhan Çifdalöz tarafından imzalanabilir. Bu durumda da, belgenin MSWord programında önceden doldurulması, daha sonra PDF formatına dönüştürülmesi ve staj koordinatörü öğretim üyesi yardımcılarına (EE200 dersi için Ar. Gör. Barış Yılmaz’a (barisyilmaz@cankaya.edu.tr), EE300 dersi için Ar. Gör. Erhan Akan’a (erhanakan@cankaya.edu.tr)) e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
  • Bu adımın amacı bölümünüzü staj yapacağınız yer ve bu yerden onay aldığını konusunda bilgilendirmektir. Bu sebeple bu adımda staj koordinatör öğretim üyesi Oğuzhan Çifdalöz ve firma yetkilisinin beraber imzaladığı dilekçe, staj koordinatörü öğretim üyesinde kalacaktır.  
 2. Zorunlu staj yapacağı yer kesinleşen öğrenci, Zorunlu Stajyer Öğrenci Bilgi Formuelektronik ortamda doldurur, imzalar ve PDF formatında staj koordinatörü öğretim üyesi yardımcılarına (EE200 dersi için Ar. Gör. Barış Yılmaz’a (barisyilmaz@cankaya.edu.tr), EE300 dersi için Ar. Gör. Erhan Akan’a (erhanakan@cankaya.edu.tr)) e-posta ile gönderir.  Gönderdiğiniz, doldurduğunuz, imzaladığınız Excel’den PDF’ye dönüştürdüğünüz dosyasının 20XXXXX.pdf şeklinde öğrenci numaranız ile aynı isimde olması gerekmektedir.
  • Ek olarak bağlantıdaki bir diğer excel dosyasındaki sarı işaretli bölgeler (doldurabildiğiniz yerler) doldurulur ve staj koordinatörü öğretim üyesi yardımcılarına (EE200 dersi için Ar. Gör. Barış Yılmaz’a (barisyilmaz@cankaya.edu.tr), EE300 dersi için Ar. Gör. Erhan Akan’a (erhanakan@cankaya.edu.tr)) e-posta yoluyla bu sefer excel dosyası formatında gönderilir.
  • Gönderdiğiniz excel dosyasının 20XXXXX.xlsx şeklinde öğrenci numaranız ile aynı isimde olması gerekmektedir.
  • Bu adımın amacı staj tarihlerinizi kesinleştirmektir. Bu adımda bölüme teslim ettiğiniz formdaki tarihler, üniversitenin personel dairesi başkanlığına ulaştırılır ve o tarihler arası için sigorta girişiniz yapılır. Bu sebeple tarihleriniz kesinleşmiş olmalıdır ve bu tarihler arasında 20 iş günü bulunması zorunludur. 
 3. Akabinde Personel Daire Başkanlığı, öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirimlerini “Zorunlu Stajyer Öğrenci Bilgi Formu” üzerinde yer alan verileri esas alarak gerçekleştirir.  
 4. Personel Daire Başkanlığı, zorunlu stajyer olarak SGK bildirimleri yapılan öğrencilerin sigorta başlangıç tarihlerini öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları bölümlere bildirir.
  • 4. adımdan sonra öğrenci stajını yapmaya hazırdır.
  • Bu aşamada bazı şirketler “Sigorta Giriş Tescil” Belgesi isterler. Bu belgeyi almak için staja başlama tarihinizden 3-4 gün öncesinde bölüm başkanlığı sekreterliğine e-posta ile başvurmanız gerekmektedir. Daha öncesinde bu belge bölüm başkanlığına ulaşmaz. 
 5. Stajın tamamlanmasını takiben öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümlerinden temin edecekleri “Çankaya Üniversitesi Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu”nu staj yaptıkları işyeri ile beraber doldurarak bölümlerine teslim ederler.(Ücret Ödemesi varsa banka dekontu da eklenecektir.) 
 6. Staj raporu günlük ya da özet olarak istenilen biçimde hazırlanabilir. Rapora ek olarak staj yaptığınız kuruma imzalatmanız gereken “Staj Kapak Formu” ve “Staj Değerlendirme Formu” (ikinci form kapalı ve imzalı zarfta olacak şekilde) rapora eklenir.


Yaz stajınızı takip eden Güz dönemi başında yapmanız gereken adımlar ise aşağıda verilmektedir. 

 1. Öğrenci kayıt döneminde ilgili staj dersine (EE200 ya da EE300) kaydolur. 
 2. Öğrenci aşağıdaki tüm dokümanları aşağıda belirtildiği şekillerde en son 15 Ekim tarihine kadar, Staj Koordinatörü Öğretim Üyesi Oğuzhan Çifdalöz’e ulaştırır:
  • Aşağıda belirtilen dosyalar elektronik ortamda (PDF formatında) hazırlanır
   ve WebOnline üzerinden kayıt olduğunuz dersin (EE200/EE300) arayüzüne yüklenir. (Lütfen eposta göndermeyiniz!)
   • Staj raporu
   • (yukarıda 6. maddede belirtilen) Staj Kapak formu
   • Staj yaptıkları yer ile beraber doldurdukları (yukarıda 5. maddede belirtilen) “Çankaya Üniversitesi Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu”‘’nun taranmış kopyası
   • (Ücret Ödemesi varsa banka dekontu ile birlikte)
  • Aşağıda belirtilen dosyalar elden teslim edilmeli ya da posta/kargo yoluyla staj koordinatörü öğretim üyesine iletilmelidir.
   • Kapalı ve imzalı zarf içerisinde (yukarıda 6. maddede belirtilen) Staj Değerlendirme formu.
    Kapalı zarf Öğretim Üyesi Oğuzhan Çifdalöz’e veya EE200 için Ar. Gör. Barış Yılmaz’a, EE300 için Ar. Gör. Erhan Akan’a iletilmelidir. 

 

Lütfen yukarıda belirtilen şekiller dışında teslim yapmayınız.


SIKÇA SORULAN SORULAR


Staj öncesi dokümanlarını ne zaman teslim etmeliyim?

 • Haziran ayında staja başlayacak adayların yukarıda belirtilen 1. ve 2. adımlardaki dokümanları 15 Mayıs’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Sürecin 3. safhasında sonra gerçekleşecek adımlara dair bürökratik gecikmelerin sıkıntı oluşturmaması için bu tarih önemlidir. Stajını Temmuz ve sonrasında planlayan öğrenciler bu belgeleri Mayıs ayının sonuna dek getirebilirler.
 • COVID-19 süreci sebebiyle staj yeri ayarlama süreleri uzamış ve belgelerin gönderilmesinde gecikmeler olmuştur. Bu sebeple işlemlerini daha geç başlatmak zorunda kalan öğrencilere, sigorta girişlerinin gecikmemesi için aşağıdaki adımları (yaz dönemi boyunca) en hızlı şekilde başlatmaları önerilmektedir.

Dokümanları elde doldurabilir miyim?

 • Hayır. Tüm dokümanların imzadan önce MSWord’de ya da benzeri bir metin işleme programında doldurulmuş olması gerekmektedir. 

Zorunlu yaz stajım, yaz okulumla kesişse olur mu?

 • HayırÇankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Madde 4(1).g’de belirtildiği gibi: “Yaz öğretiminde ders alan öğrenciler, öğrenim gördükleri süre içinde staj yapamazlar. Stajlarına en erken yaz öğretimi sınav döneminde yer alan son sınavlarını takip eden ilk iş günü başlayabilirler.

Aynı yaz döneminde EE200 ve EE300 stajlarımı beraber yapabilir miyim?

 • HayırÇankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Madde 4(1).d’de belirtildiği gibi: “Bir staj başarı ile tamamlanmadan takip eden diğer staja başlanamaz.” Bu noktada “başarı ile tamamlamak”tan kastedilen, takip eden dönemde staj dersine kayıt olunması ve o dersten geçer not alınmış olumasıdır.  

Bu yaz staj yapmasam olur mu?

 • Stajlarınızı istediğiniz yaz dönemi yapabilirsiniz. Ama okulunuz uzamamasına dikkat etmelisiniz. Eğer mezun olacağınız Haziran ayına kadar (Haziranda mezun olacağını varsalım) iki boş yaz döneminiz varsa, okulu uzatmak gibi bir tehlikeniz olmaz.  Zira stajınızı yaptıktan sonraki güz dönemi staj dersinizi (EE200ya da EE300) programınıza giriyorsunuz. Bu sebepten bütün derslerinizi bitirdiğiniz bir Haziran ayından sonra staj yaparsanız okulunuz uzar. 

Ben staj yeri bulamadım. Ne yapmalıyım?

 • Zorunlu yaz stajının birincil amacı sizleri iş hayatına hazırlamaktır. İş hayatındaki en önemli zorlukların başında da şüphesiz iş bulmak gelir. Dolayısıyla istediğiniz gibi bir staj yeri bulmak için, iş arayan bir mühendis gibi düşünmelisiniz. Daha iyi bir özgeçmiş hazırlayıp, daha fazla yere başvuru yapmalısınız. Ankara’da sayısız devlet kurumu ve üniversite teknokent şirketleri olduğu düşünüldüğünde, staj yeri bulmama ihtimaliniz oldukça düşük olur. Zira bir çok iş yeri stajyer çalıştırmak ister.

 Stajımın süresine resmi tatil denk geliyor. Bu bir sorun mu?

 • Staj yaptiğınız kurumdaki mühendis tarafından imzalanan staj sonuç raporunda 20 iş günü staj yapmış olduğunuzun belirtilmesi gerekir. Eğer bu rapordaki tarihler 20 iş gününe denk gelmiyorsa, bu süre yaz stajınız için yeterli olmaz. 

 Staj yaptığım kurumda elektrik ya da elektronik mühendisi yok. Bu bir sorun mu?

 • Evet bu bir sorun. Staj sonuç raporunuzu imzalayacak kişinin elektrik, elektronik ya da elektronik/haberleşme mühendisi olması gerekmektedir. 

 Stajımı tek parça halinde mi yapmalıyım? Parçalara bölebilir miyim?

 • Zorunlu stajınız ardışık 20 iş günü sürmelidir. İş günleri arasına resmi tatiller girebilir. Ancak iş günü takviminde 20 gün ardışık olmalıdır.

 Stajımı en erken ne zaman yapabilirim?

 • Birinci staj, en erken ikinci öğretim yılı; ikinci staj ise en erken üçüncü öğretim yılı başladıktan sonra yapılabilir.